نویسنده = محمد علی باغستانی
تعداد مقالات: 18
1. بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-47

مریم تیموری؛ محمد علی باغستانی؛ اسکندر زند؛ حمید مدنی؛ احمد بانکه ساز


2. بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 67-77

فریبا میقانی؛ سید محمد میر وکیلی؛ آ‍‍ژنگ جاهدی؛ محمد علی باغستانی؛ پرویز شیمی


3. مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-41

بیژن یعقوبی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمد علی باغستانی؛ ناصر دواتگر


4. مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-93

زهره آقاجانی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


5. بررسی اثر مواد افزودنی برکارایی علفکش های پینوکسادن و کلودینافوپ پروپارژیل بر علف های هرز باریک برگ

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-77

عاطفه موسوی نیک؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ رضا دیهیم فرد؛ سعید صوفی زاده؛ فرخ الدین قزلی؛ اکبر عالی وردی


6. مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-11

حمیدرضا ساسانفر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


7. مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف‌کش بر علف‌‌های‌‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 55-68

رحمت عباسی؛ حسن علیزاده؛ داریوش مظاهری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد علی باغستانی


8. مدلسازی رقابت توأم توق (Xanthium strumarium) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سویا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 69-78

علیرضا یوسفی؛ حسن علیزاده؛ محمد علی باغستانی؛ حمید رحیمیان


9. مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 47-63

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد علی باغستانی؛ حسن علیزاده


10. تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 75-83

حامد منصوری؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ مرتضی توکلی


11. پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 97-118

مهدی مین باشی معینی؛ محمد علی باغستانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مریم عالی فرد


12. تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 85-95

سید مسعود نقشبندی؛ محمد علی باغستانی؛ اسکندر زند؛ سحر منصوریان


13. بررسی کارآیی علف‌کش های انتخابی مزارع پنبه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 23-33

حمیرا سلیمی؛ محمد بازوبندی؛ معصومه یونس آبادی؛ محمد علی باغستانی


14. ارزیابی برخی از ویژگی های موثر در رقابت هشت رقم گندم در مقابل علف های هرز منداب وحشی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 59-78

رضا دیهیم فرد؛ علی حجازی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ غلامعباس اکبری؛ سعید صوفی زاده


15. تعیین بیوتیپ های مختلف پیچک صحرایی در سه منطقه استان تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 129-142

علی مهرآفرین؛ فریبا میقانی؛ محمد علی باغستانی؛ منصور منتظری؛ محمدرضا لبافی


16. مقایسه کارایی آمیکابازن با علفکش های گروه سولفونیل در کنترل علف های هرز ذرت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 59-83

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ سعید صوفی زاده؛ علی اسکندری؛ رضا دیهیم فرد؛ رضا پورآذر؛ فرخ الدین قزلی؛ پیمان ثابتی؛ حکمت اسفندیاری؛ عاطفه موسوی نیک؛ ف اعتمادی


17. مقایسه قدرت رقابتی ارقام قدیم و جدید گندم در ایران در مقابل علف هرز منداب وحشی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 53-68

ر دیهیم فرد؛ ع حجازی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ gh.ab اکبری؛ س صوفی زاده


18. رقابت زود هنگام ریشه و اندام های هوایی بین ارقام غلات بهاره با علف هرز خردل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 19-40

محمد علی باغستانی؛ کلودل لی میکس؛ گیلز لروکس