نویسنده = محمد جواد میرهادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-67

محمدرضا فدائی شهر؛ حسین نجفی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمد جواد میرهادی


2. مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-93

زهره آقاجانی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


3. مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-11

حمیدرضا ساسانفر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


4. بررسی کنترل شیمیایی علف‌های¬هرز ¬ارزنی (Setaria glauca (L.) Beauv.) و قاصدک (.Taraxacum syriacum boiss) در چمن فتان بلند (Festuca arundinacea Schreb.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-13

وحید ذبیح الهی؛ فریبا میقانی؛ محمد رضا کرمی نژاد؛ محمد جواد میرهادی