نویسنده = سیروان بابایی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر افزودنی‌های مختلف در افزایش کارایی علف‌کش سولفوسولفورون در کنترل علف‌هرز جودره در مزارع گندم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 132-121

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی


2. بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو


3. تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 43-53

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمد رضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی مین باشی معینی


4. مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 79-89

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدرضا جهان سوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی مین باشی معینی