نویسنده = جعفر اصغری
تعداد مقالات: 2
2. واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-87

10.22092/ijws.2017.1301.06

مریم رجبیان؛ جعفر اصغری؛ محمدرضا احتشامی؛ بیژن یعقوبی