نویسنده = بیژن یعقوبی
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


3. واکنش ژنوتیپ‌های بومی و اصلاح‌شده برنج به رقابت با علف‌های هرز در سیستم کشت مستقیم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-87

10.22092/ijws.2017.1301.06

مریم رجبیان؛ جعفر اصغری؛ محمدرضا احتشامی؛ بیژن یعقوبی


5. بررسی تأثیر روش مصرف علف‌کش تیوبنکارب در ایجاد عارضه کوتولگی برنج

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

بیژن یعقوبی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ ناصر دواتگر؛ آتوسا فرح پور


6. مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-41

بیژن یعقوبی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمد علی باغستانی؛ ناصر دواتگر