نویسنده = اسحاق کشتکار
تعداد مقالات: 2
1. شایستگی نسبی فنوتیپ‏های حساس و مقاوم به علف‌کش دم‌روباهی‌کشیده (Alopecurus myosuroides): جوانه‏زنی و رشدگیاهچه پیش از سبزشدن در شرایط تنش شوری و خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

اسحاق کشتکار؛ زهرا غزالی؛ مجید آقاعلی خانی؛ پیر کودسک