نویسنده = مهدی راستگو
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

مهدی راستگو؛ عادل شادلو؛ محمد بازوبندی؛ رضا قربانی


3. بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-95

10.22092/IJWS.2019.1501.06

محمد سرحدی؛ مهدی راستگو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ علی قنبری؛ محمد علی باغستانی میبدی


5. بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-173

10.22092/ijws.2017.1302.06

محسن خانجانی؛ مهدی راستگو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی مین باشی


6. بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-156

10.22092/ijws.2017.1302.05

علی لشکری؛ مهدی راستگو؛ مهدی مین باشی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل


7. اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-70

10.22092/ijws.2017.1301.05

دلاور بهروزی؛ مهدی راستگو؛ lمحمد علی باغستانی؛ قربانعلی اسدی


8. نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-150

حمیدرضا ساسانفر؛ مهدی راستگو؛ اسکندر زند؛ عبدالرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل


9. بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgareو کلزا Brassica napus)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-96

ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمدعلی باغستانی؛ محمد حسن زاده خیاط


10. ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی توده‌های جودرهHordeum spontaneum ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌‌کش سولفوسولفورون (آپیروس)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-61

سعید محمدی؛ مهدی راستگو؛ محمدعلی باغستانی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ ابراهیم ایزدی دربندی


11. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-222

سحر منصوریان؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی راستگو؛ همایون کانونی


12. بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو