کلیدواژه‌ها = شاخص فراوانی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-57

10.22092/IJWS.2019.1501.04

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ امید شریفی؛ جلال کارخانه؛ ملیحه نعل‌چگر؛ مهدی ملکی


2. کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-115

10.22092/ijws.2018.1402.09

بتول صمدانی؛ حکمت اسفندیاری؛ محمد علی باغستانی