کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel) با استفاده از کودهای نیتروژن در گوجه‌فرنگی (‌Lycopersicon esculentum L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 79-89

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدرضا جهان سوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی مین باشی معینی