کلیدواژه‌ها = مقاومت به علف‌کش
تعداد مقالات: 2
1. مقاومت توده‌های‌ علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌ مزوسولفورون + یدوسولفورون

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-93

زهره آقاجانی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


2. مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-11

حمیدرضا ساسانفر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی