کلیدواژه‌ها = زیست‌توده علف‌هرز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

10.22092/IJWS.2019.1501.01

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ ابراهیم ممنوعی؛ اسکندر زند؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد


2. کارایی کشت مخلوط افزایشی ریحان و لوبیا‌ چشم‌بلبلی در مقادیر مختلف کود نیتروژن و تأثیر آن بر جمعیت علف‌های‌هرز

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 187-199

هدی آبادیان؛ مهرداد یارنیا؛ همت اله پیردشتی؛ رحمت عباسی؛ فرهاد فرح وش