ارزیابی پارامتر های رشد علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) در سطوح مختلف شدت تشعشع و مقدار نیتروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

در راستای اثبات پتانسیل خسارت‌زایی علف‌هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در مزارع گندم و به منظور بررسی عکس‌العمل رشد و عملکرد این گیاه به برهمکنش مقادیر مختلف نیتروژن و شدت تشعشع، آزمایشی در سال 1389 در دانشگاه فنی شریعتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل مقادیر نیتروژن در چهار سطح صفر، 30، 60 و 100 درصد مقدار توصیه شده در مزارع گندم (150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع کود اوره) و شدت‌های نور 25، 50، 75 و 100 درصد PAR معمولی بودند. نتایج نشان داد با افزایش مقدار نیتروژن و شدت تشعشع از 30 و 25 درصد به 100 درصد، میزان ماده خشک از حدود 1 به 8 گرم در بوته، تعداد شاخه های فرعی از 1 به 5 عدد در بوته، تعداد دانه در بوته از حدود 50 عدد به 250 عدد بذر در هر بوته افزایش یافت. همچنین درصد نیتروژن بافت ارشته خطایی نیز با افزایش شدت تشعشع و مقدار نیتروژن روندی افزایش داشت ولی ارتفاع بوته از 40 به 10 سانتی متر کاهش یافت. افزایش ارتفاع بوته به واسطه افزایش فاصله میانگره‌ها در تیمارهایی که با محدودیت نور و نیتروژن مواجه بودند، مشهود بود. با وجود این عکس العمل گیاه به شدت تشعشع در میزان ماده خشک، تعداد شاخه‌های فرعی، تعداد دانه در بوته و درصد نیتروژن بافت بارزتر از تاثیر مقدار نیتروژن بود. با توجه به یافته های این تحقیق علف هرز ارشته خطایی در جمعیت انبوه مزارع گندم که معمولاً با محدودیت شدت تشعشع مواجه می‌باشد، در صورت بالا بودن نیتروژن خاک توانایی تولید ماده خشک و بذر زیادی را داشته و پتانسیل آلودگی مزرعه در فصول آینده را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Important Growth Parameters of Lepyrodiclis (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) under Different Light Densities and Nitrogen Rates

نویسندگان [English]

  • saeed Yaghoubi 1
  • majed Aghaalikhani 1
  • majed ghelavand 1
  • eskandar zand 2
چکیده [English]

In order to approve show potential of Lepyrodiclis (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) in the winter wheat fields and evaluation of its growth parameters under different light intensities and nitrogen rates, an experiment was conducted at Shariaty Technical University on 2010. Experiment was carried out in a completely randomized design with factorial arrangement and four replications. Experimental factors were different nitrogen rates including 0, 30, 60 and 100% of recommended for wheat (150kg.N.ha-1 from urea source) and light intensity including 25, 50, 75 and 100% of PAR. Results indicated that increased levels of nitrogen and radiation from 25 and 30% to 100%, increase dry weight from 1 up to 8 g.plant-1, number of tillers. From 1 up to 5 and seed no. from 50 up to 250 per plant. Tissue nitrogen percentage of lepyrodiclis increased with increasing in light intensity and nitrogen rate but plant height was reduced from 40 to 10 cm due to increased length of internodes. Plant response as dry weight, tiller no., seed no., plant height, and absorbed nitrogen to light intensity was more than nitrogen rates. According to our findings of this study, in a dense population of wheat where light density is low, and nitrogen level is high, the dry weight of lepirodiclis increases and will produce a high number of seeds, thus contaminating the ground for the next season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weed
  • light intensity
  • fertilizing
  • Competition