نویسنده = مهدی نصیری محلاتی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-89

جاوید قرخلو؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ علی قنبری؛ رافائل دپرادو


2. اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوست¬های آلی بر تراکم و زیست توده علف¬های هرز زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

تکتم کبودی؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علی اصغر محمد آبادی؛ سرور خرمدل