نویسنده = حمید رحیمیان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی علف‌های هرز ذرت مبتنی بر تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 8-8

10.22092/ijws.2019.1502.08

عبدالحسین دشتی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان؛ حسن علیزاده


2. پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-108

10.22092/IJWS.2019.1501.07

پیمان ثابتی؛ حمید رحیمیان؛ مصطفی اویسی؛ ایرج نصرتی؛ حسن علیزاده