کلیدواژه‌ها = دوره بحرانی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-86

10.22092/IJWS.2018.1402.07

علیرضا فقیهی سرشکی؛ علی مختصی بیدگلی؛ محمدرضا نائینی


2. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-43

برات الله صادقی؛ رضا برادران؛ محمد حسین صابری


3. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز آفتابگردان Helianthus annuus در منطقه مبارکه اصفهان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-29

سمیه نظریان؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی