کلیدواژه‌ها = برنج
بررسی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک و کنترل شیمیایی علف ‌هرز مهاجم هزارنی (Butomus umbellatus) در شالیزار

دوره 18، شماره 2، آذر 1401، صفحه 75-89

10.22034/ijws.2022.359026.1413

سامره پوراسماعیل؛ المیرا محمدوند؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری


برهم‌کنش علف‌کش‌های پرتیلاکلر و بن‌سولفورون‌متیل در کنترل علف‌های‌هرز شالیزار

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-46

10.22092/ijws.2020.125141.1313

شعبان علی زاده؛ حسن علیزاده؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی