کلیدواژه‌ها = برنج
برهم‌کنش علف‌کش‌های پرتیلاکلر و بن‌سولفورون‌متیل در کنترل علف‌های‌هرز شالیزار

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-46

10.22092/ijws.2020.125141.1313

شعبان علی زاده؛ حسن علیزاده؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی