کلیدواژه‌ها = علف‌هرز
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر نوع نازل و حجم پاشش بر کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

نرگس ناصر؛ اکبر علی وردی


3. تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera)

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-86

10.22092/IJWS.2018.1402.07

علیرضا فقیهی سرشکی؛ علی مختصی بیدگلی؛ محمدرضا نائینی


4. ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


5. اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-70

10.22092/ijws.2017.1301.05

دلاور بهروزی؛ مهدی راستگو؛ lمحمد علی باغستانی؛ قربانعلی اسدی


6. شناسائی و مطالعه شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز (مطالعه موردی: باغ گیاه‌شناسی دانشگاه تبریز)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 171-183

سیروس حسن نژاد؛ سهیلا پورحیدرغفاری


8. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز چغندر قند در منطقه نیمبلوک قاینات خراسان جنوبی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-43

برات الله صادقی؛ رضا برادران؛ محمد حسین صابری