کلیدواژه‌ها = دز-پاسخ
تعداد مقالات: 3
1. اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-41

10.22092/IJWS.2019.1502.03

بهناز پورمراد کلیبر؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


2. اثر دز و زمان مصرف علف‌کش ریمسولفورون بر کنترل برخی علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-198

سید آسیه خاتمی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ رقیه مجد