موضوعات = بیولو‍‍‍‍ژی
تعداد مقالات: 20
1. استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-107

10.22092/ijws.2019.1502.08

عبدالحسین دشتی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان؛ حسن علیزاده


2. تاثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-75

10.22092/IJWS.2019.1501.05

علیرضا سعیدی نیا؛ سیدغلامرضا موسوی


4. بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-95

10.22092/IJWS.2019.1501.06

محمد سرحدی؛ مهدی راستگو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ علی قنبری؛ محمد علی باغستانی میبدی


5. معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-57

10.22092/IJWS.2019.1501.04

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ امید شریفی؛ جلال کارخانه؛ ملیحه نعل‌چگر؛ مهدی ملکی


7. پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم‌های مختلف علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-108

10.22092/IJWS.2019.1501.07

پیمان ثابتی؛ حمید رحیمیان؛ مصطفی اویسی؛ ایرج نصرتی؛ حسن علیزاده


8. تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-30

10.22092/IJWS.2018.1402.03

رضا پورآذر؛ پرویز رضوانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند


10. تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-74

10.22092/IJWS.2018.1402.06

محمد اسکندری شهرکی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


11. بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-106

10.22092/ijws.2018.1402.08

مهدی مین باشی معینی؛ رضا پورآذر؛ ناصر جعفرزاده؛ محمدرضا جمالی؛ مژگان ویسی؛ حکمت اسفندیاری


12. کشت میان ردیفی گیاهان پوششی در خرما (.Phoenix dactylifera L) به منظورکنترل علف‌ هرز مرغ (.Cynodon dactylon L)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-31

10.22092/ijws.2018.1401.03

حسین ادیم؛ بتول صمدانی؛ ابراهیم ممنوعی


13. ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


14. اثر نور، دما و پوسته بذر بر جوانه‌زنی جمعیت ‌های مختلف یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-81

10.22092/ijws.2018.1401.07

سمیه فروزش؛ سعیده بلاغی؛ حسن علیزاده


15. بررسی تأثیر چندین علف‌کش بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-95

10.22092/ijws.2018.1401.08

مهدی دستورانی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ عباس بیابانی؛ زینب اورسجی؛ میثم حبیبی


16. بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-156

10.22092/ijws.2017.1302.05

علی لشکری؛ مهدی راستگو؛ مهدی مین باشی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل


17. بررسی تغییر فلور علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک دوره ده ساله (1384 تا 1394)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-173

10.22092/ijws.2017.1302.06

محسن خانجانی؛ مهدی راستگو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی مین باشی


18. تاثیر دما بر جوانه‌زنی و رویش علف‌های هرز کشیده‌برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C. Koch)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-28

10.22092/ijws.2017.1301.02

سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمد علی باغستانی میبدی


20. بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-96

10.22092/ijws.2017.1301.7

صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد