دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش مواد افزودنی در افزایش کارآیی علف‏کش پینوکسادن در کنترل جمعیت‏های حساس و مقاوم دو باریک‏برگ مهم در مزارع گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22034/ijws.2023.358381.1408

علیرضا غفوری؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ لیلا علیمرادی؛ اسکندر زند؛ محمدحسن راشد محصل


ارزیابی کارایی علف‌کش‌های پیش‌رویشی و پس‌رویشی برای کنترل علف‌هرز بند‌واش (Paspalum distichum L.) در شالیزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22034/ijws.2023.361291.1428

بیژن یعقوبی؛ زهرا پوررضا


پاسخ علف هرز خردل برگ مومی(Boreava orientalis Jaub. & Spach.) به علف‌کش‌های مختلف در شرایط گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22034/ijws.2023.361442.1432

طیبه عادلی؛ ایرج طهماسبی؛ سیروان بابائی


کارایی علف‌کش کلودینافوپ‌پروپارژیل+ متری‌بیوزین در مقایسه با علف‌کش‌های رایج مزارع گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/ijws.2023.362006.1434

ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ ناصر باقرانی‌ترشیز؛ علیرضا برجسته؛ مهدی مین باش معینی