ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

4 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر اقلیم و تغییرات آتی آن روی توزیع جغرافیایی احتمالی علف‌هرز بزچره(Dodartia orientalis ) ،که یک گونه مهاجم در دنیا و ایران است، پژوهشی در سال 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از نرم افزار کلایمکس انجام شد. داده های ورودی این نرم افزار شامل دو دسته اطلاعات رشدی و اطلاعات مربوط به تنش‌های احتمالی برای گیاه بود نتایج حاکی از پتانسیل گسترش گیاه در جهان بیشتر به سمت شرق چین، اکثر کشورهای اروپای شرقی و ایالات مرکزی آمریکا بوده و به عبارتی می‌توان به طور کل در محدوده 35 تا 55 درجه عرض شمالی است که در آینده به مرور این پراکندگی به سمت عرض‌های شمالی‌تر خواهد بود، در نتیجه مناطقی مثل قاره آفریقا، استرالیا و آمریکای جنوبی گسترش این گیاه بسیار محدود و در حد بسیار پائین خواهد بود. در ایران پراکنش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، کهکیلویه، چهارمحال، فارس، لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مرکزی و تهران است که با بروز تغییرات اقلیمی، بیشتر به سمت استان‌های شمال غربی ایران با گستردگی بسیار بالا خواهد بود، بنابراین به منظور مدیریت صحیح و علمی کنترل این علف هرز، باید ضمن رعایت بهداشت گیاهی و اعمال قرنطینه، مطالعات دیگر درباره روش‌های کنترل و ایجاد محدودیت‌های لازم جهت جلوگیری از گسترش و توسعه آن در کشورهای در معرض خطر انجام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Potential of Geographical Distribution of Dodartia (Dodartia orientalis L.) in Iran and the World in Current Climatic Conditions and Future Climate Change

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rastgoo 1
  • Adel Shadloo 2
  • Moahammad Bazoubandi 3
  • Reza Gorbani 4
1 Department of Agronomy and Plant Breeding - Faculty of Agriculture - Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant of Agriculture Research and Education Centre of Razavi Khorasan, AREEO, IRAN
4 University of Mashhad
چکیده [English]

To evaluate the climatic impacts and future climatic changes on geographical distribution of the Dodartia orientalis, an invasive weed species in the world and Iran, a study was conducted in Ferdowsi University of Mashhad, using CLIMEX software, during 2016. The results represented that the plant species has a distribution potential in the world towards east china, most east European countries and central states of USA. So that the regions relies in the geographical position of 35 to 55 northern altitude which gradually will extend towards the higher northern altitude that leads to limited continental spread of the plant to Africa, Australia and south America. The distribution pattern of the weed in Iran was found mostly in North, Razavi, and South Khorasan, , Kohkiloyeh, Chaharmahal, Fars, Lorestan, Ilam, Kermanshah, Hamedan, Central and Tehran provinces which will be highly expanded towards the country North West provinces as a result of the occurrence of climatic changes. Therefore to manage this weed, while taking steps towards its quarantine; further studies on the control methods and tools to restrict its establishment, development and expansion should be conducted in vulnerable countries at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Invasion prediction
  • geographical distribution
  • growth degree day
  • Plant Invasion