اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 350
تعداد پذیرش 96

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 135
تعداد مشاهده مقاله 112307
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 68092
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 37 روز
زمان پذیرش 474 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 24.13 %