نویسنده = نرگس پور طوسی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-21

المیرا محمد وند؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد نصیری محلاتی؛ نرگس پور طوسی