نویسنده = علیرضا یوسفی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی امکان مدیریت شیمیایی علف‌های‌هرز در گیاه ‌دارویی سیاهدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

وحید خدادادی؛ علیرضا یوسفی؛ سعید شهبازی


2. پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-18

سمیه جعفری؛ علیرضا یوسفی؛ سیروس منصوری فر