کلیدواژه‌ها = پاراکوات
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد پیش از برداشت علف‌کش بر تولید و ویژگی‌های بذر گندم و علف‌هرز شیرین بیان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-74

10.22092/IJWS.2018.1402.06

محمد اسکندری شهرکی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی