کلیدواژه‌ها = کنترل شیمیایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

10.22092/IJWS.2019.1501.01

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ ابراهیم ممنوعی؛ اسکندر زند؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد


2. مقایسه اثر چند ‌‌علف‌کش خاک مصرف بر کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینیSolanum tuberosum) ) و عملکرد آن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-209

10.22092/ijws.2017.1302.08

محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا دوست چمن آباد؛ همایون فرجی؛ الهام صمدی کلخوران


3. اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه بر کنترل چاودار (Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-70

10.22092/ijws.2017.1301.05

دلاور بهروزی؛ مهدی راستگو؛ lمحمد علی باغستانی؛ قربانعلی اسدی