کلیدواژه‌ها = یکنواختی
تعداد مقالات: 4
1. معرفی فلور، تنوع و پراکنش جغرافیایی علف‌های‌هرز پهنه‌های خرد اقلیمی شهرستان اشتهارد طی سال‌های 97-1392

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-57

10.22092/IJWS.2019.1501.04

احسان اله جلیلی؛ فرناز گنج آبادی؛ امید شریفی؛ جلال کارخانه؛ ملیحه نعل‌چگر؛ مهدی ملکی


2. بررسی تغییرات جمعیت علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) طی سال های 1382 تا 1393 در مزارع گندم کشور

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-106

10.22092/ijws.2018.1402.08

مهدی مین باشی معینی؛ رضا پورآذر؛ ناصر جعفرزاده؛ محمدرضا جمالی؛ مژگان ویسی؛ حکمت اسفندیاری


3. کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش‌های پس‌رویشی در باغ سیب

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-115

10.22092/ijws.2018.1402.09

بتول صمدانی؛ حکمت اسفندیاری؛ محمد علی باغستانی


4. تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخود‌فرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های‌هرز

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 222-235

ارسطو عباسیان؛ علی نخ زری مقدم؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری