دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388 
1. مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

صفحه 1-11

حمیدرضا ساسانفر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی


3. تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند

صفحه 31-42

مهدی خدادادی؛ علی کاشانی؛ محمد عبدالهیان نقابی؛ سعید وزان


4. تأثیر برخی گیاهان تله در کاهش خسارت گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Pers.) در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

صفحه 43-53

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمد رضا جهانسوز؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مهدی مین باشی معینی


6. بررسی تراکم و غالبیت علف های هرز مزارع جو استان آذربایجان شرقی

صفحه 69-90

سیروس حسن نژاد؛ حسن علیزاده؛ ولی الله مظفریان؛ محمد رضا چایی چی؛ مهدی مین باشی معینی


8. مطالعه روند رشد و عملکرد کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتوره

صفحه 107-125

فائزه زعفریان؛ مجید آقاعلیخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسکندر زند؛ محمد رضوانی