اهداف و چشم انداز

مجله دانش علفهای هرز ایران یک نشریه تخصصی در حوزه های مرتبط با علوم علفهای هرز، علوم  است که با اهداف زیر جهت انتشار  نتایج (یافته های)  پژوهشی اساتید و پژوهشگران حوزه های مختلف علوم علفهای هرز به صورت دو فصلنامه منتشر می گردد:

-  کمک به بهبود وضعیت مدیریت علفهای هرز با افزایش توانمندی علمی دانشجویان، محققین،  دست اندرکاران و مدیران حوزه های مرتبط

-    بالا بردن سطح دانش مرتبط با علوم علفهای هرز

-    افزایش روحیه پژوهش،  آشنا ساختن پژوهشگران و فعالان بخش  با تحولات جدید در این حوزه