تماس با ما

نشانی دفتر مجله دانش علف‌هرز،

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش علفهای هرز

تهران، صندوق پستی 1454-کد پستی 1985713111

تلفن و فاکس: 22422894 (021)

 آدرس الکترونیکی:  isws1@yahoo.com

پایگاه اینترنتی انجمن :  http://iwss.ir


CAPTCHA Image