اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 413
تعداد پذیرش 152

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 294
تعداد مشاهده مقاله 339746
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 203847
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 454 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 140 روز
درصد پذیرش 37 %