اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 452
تعداد پذیرش 170

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 438430
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 246083
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 431 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 38 %