اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 364
تعداد پذیرش 111

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 190
تعداد مشاهده مقاله 190625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 115808
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 451 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 145 روز
درصد پذیرش 30 %