اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 425
تعداد پذیرش 149

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 298
تعداد مشاهده مقاله 358134
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 208738
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 461 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 138 روز
درصد پذیرش 35 %