اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 445
تعداد پذیرش 167

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 309
تعداد مشاهده مقاله 423428
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 236953
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 435 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 132 روز
درصد پذیرش 38 %