اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 431
تعداد پذیرش 163

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 305
تعداد مشاهده مقاله 378537
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 221725
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 439 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز
درصد پذیرش 38 %