Related image

" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

 

مجله دانش علفهای هرز ایران دو فصلنامه علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و متعلق به انجمن علوم علفهای هرز ایران بوده که مقالات پژوهشی در زمینه های مرتبط با علوم علفهای هرز را به زبان  فارسی  چاپ می نماید.

هزینه داوری: 100،000 تومان که باید به حساب شماره 453954188 بانک کشاورزی شعبه ولنجک تهران واریز و رسید آن در سایت بارگزاری گردد. 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Weed Sci

ترتیب انتشار: دوفصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: دو سو کور

رتبه نشریه: گروه B

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 2، مهر 1401 

کاربرد پردازش تصویر در تشخیص درصد رنگ‏ پذیری بذر با آزمون تترازولیوم

محمدحسین زمانی؛ علی جومی؛ اسحاق کشتکار؛ علیرضا مهدویان؛ حمیدرضا ساسان فر


ابر واژگان