بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اراک

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

3 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

4 1

5 *

چکیده

به منظور بررسی مدیریت تلفیقی علف‌های هرز مزارع ذرت در سال زراعی 1388 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این تحقیق در کرت های اصلی تراکم ذرت در سه سطح (شامل: 70 هزار، 80 هزار و 90 هزار بوته در هکتار) ودر کرت های فرعی تیمارهای مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز در پنج سطح (شامل: وجین کامل، عدم وجین، یکبار کولتیواتور، 1 لیتر در هکتار و 2 لیتر در هکتار از ماده تجاری علف کش نیکوسولفورون) در نظر گرفته شد. در بین شیوه های مدیریت کاربرد، 2 لیتر در هکتار نیکوسولفورون توانست ضمن کنترل مناسب و کاهش 70 درصدی تعداد و وزن خشک علف های هرز سبب افزایش عملکرد بیولوژیک ذرت به میزان 75/19 تن در هکتار نسبت به تیمار عدم وجین شود. ضمناً میتوان با افزایش تراکم ذرت از 70 هزار تا 90 هزار بوته در هکتار میزان مصرف نیکوسولفورون را به میزان 50 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Corn Density and Different Weed Management Methods in Corn (Zea mays) Fields

نویسندگان [English]

  • Maryam Taymori 1
  • Mohamad Ali Baghestani 2
  • Eskandar Zand 3
  • Hamid Madani 4
  • Ahmad BankeSaz 5
چکیده [English]

In order to investigate the possibility of integrated weed management in corn fields an experiment was conducted in a split-plot with randomized complete blocks design with four replications in Arak Islamic Azad University Research Center during 2008. Treatments were corn density at three levels 70, 80 and 90 thousand plants per hectare in main plots and weed management at five levels including weed free and weed infested controls, one time cultivation, one and two liters per hectare of Nicosolforon. Results indicated that, there was no significant difference between one and two lit/ha of nicosulfuron treatments in high corn density was treatments. Therefore, the best corn density for reducing the dose of nicosulfuron 90,000 plants per hectare. Based on the results obtained from present research, in organic agricultural system, herbicide could be omitted for controlling weeds in corn using on time cultivation at 4-6 leaf stage of weeds plus corn density at 90,000 plants per hectare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Density
  • Nicosoloforon
  • Spading
  • IWM