نویسنده = جاوید قرخلو
ارزیابی خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز پیچک بند (Polygonum convolvulus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22092/ijws.2022.359019.1412

گیتا خداپناه؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ سیما سهرابی؛ ساجده گل محمد زاده


شناسایی توده‌های علف خونی سنبله کوتاه (Phalaris brachystachys Link.) مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase به روش زیست‌سنجی بذر

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 155-168

10.22092/ijws.2020.128343.1355

ساجده گل محمد زاده؛ جاوید قرخلو؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو


بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-13

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو


استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز

دوره 9، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 79-91

اسکندر زند؛ آرش رزمی؛ فاطمه بناکاشانی؛ نوشین نظام آبادی؛ جاوید قرخلو؛ حمیدرضا ساسانفر


مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 79-89

جاوید قرخلو؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ علی قنبری؛ رافائل دپرادو