دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، آذر 1401 
ارزیابی خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز پیچک بند (Polygonum convolvulus L)

صفحه 35-45

10.22092/ijws.2022.359019.1412

گیتا خداپناه؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ سیما سهرابی؛ ساجده گل محمد زاده


مطالعه کارآیی پروسولفورون+ دای‏کمبا (کاسپر WG 55%) در مقایسه با پهن‌برگ‌کش‌های رایج مزارع گندم

صفحه 47-64

10.22034/ijws.2022.128406

محمد حسن هادیزاده؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمدرضا جمالی؛ محمود شاهی کوتیانی؛ محمدرضا کرمی نژاد


کاربرد پردازش تصویر در تشخیص درصد رنگ‏پذیری بذر با آزمون تترازولیوم

صفحه 65-73

10.22034/ijws.2022.127707.1407

محمدحسین زمانی؛ علی جومی؛ اسحاق کشتکار؛ علیرضا مهدویان؛ حمیدرضا ساسان فر