نویسنده = حسن علیزاده
اثر دمای خاک بر دگرآسیبی بقایای گیاهان زراعی کلزا و جو: مطالعه رویش علف‌های‌هرز تاج خروس ریشه قرمز و جودره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/ijws.2024.363719.1440

فاطمه آهنگری؛ ثریا نوید؛ مصطفی اویسی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی


برآورد دماهای کاردینال آمبروزیا (Ambrosia psilostachya) با استفاده از ‌مدل‌های رگرسیونی

دوره 19، شماره 1، تیر 1402، صفحه 1-10

10.22092/ijws.2022.359817.1419

نسرین صادق نژاد؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ مصطفی اویسی؛ سمیه تکاسی


برهم‌کنش علف‌کش‌های پرتیلاکلر و بن‌سولفورون‌متیل در کنترل علف‌های‌هرز شالیزار

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-46

10.22092/ijws.2020.125141.1313

شعبان علی زاده؛ حسن علیزاده؛ بیژن یعقوبی؛ مصطفی اویسی


زمان بحرانی قطع پس از میوه‌دهی برای پیشگیری از جوانه‌زنی بذر کاتوس (Cynanchum acutum)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 111-126

10.22092/ijws.2020.127596.1347

ساسان عبدالهی لرستانی؛ مصطفی اویسی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان


ارزیابی تحمل ارقام مختلف گندم نان، جو و یولاف زراعی به کاربرد علف‌کش تری‌فلورالین

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 17-26

10.22092/ijws.2020.65315.1197

صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد


کارایی علف‌کش‌های خاک مصرف بر کنترل گل‌جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca) در ارقام آفتابگردان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-52

10.22092/ijws.2021.124062.1331

مختار آقاعلیخانی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ مجتبی میراب زاده اردکانی


استفاده از زیست‌سنجی غیرمستقیم کمّی بذر به‌عنوان روشی سودمند جهت ارزیابی تحمل به علف‌کش-ها در کولتیوارهای گندم

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-140

10.22092/IJWS.2020.1602.1290

سمیه عباسیان؛ سید علی پیغمبری؛ محمدرضا بی همتا؛ حسن علیزاده؛ رضا معالی امیری


بررسی اولیه کنترل زیستی برخی از علف‌های‌هرز مهم مزارع گندم با استفاده از جدایه‌های فوزاریوم ریشه آن‌ها

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 27-36

10.22092/IJWS.2020.1601.1326

فرشید نورالوندی؛ حسن علیزاده؛ حسین صارمی؛ غلامرضا صالحی جوزانی


اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 29-41

10.22092/IJWS.2019.1502.03

بهناز پورمراد کلیبر؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای شناسایی علف‌های‌هرز مزارع ذرت

دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 93-107

10.22092/ijws.2019.1502.08

عبدالحسین دشتی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان؛ حسن علیزاده


بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 89-96

10.22092/ijws.2017.1301.7

صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد


مطالعه قابلیت دسترسی برخی از علف‌کش‌های به کار برده شده در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی گندم بر روی ذرت

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 121-131

ستار جاوید؛ حسن علیزاده؛ محمدرضا جهانسوز؛ فرشید نورالوندی


مطالعه تفاوت ژنتیکی توده‌های مختلف علف‌هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 107-119

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی؛ سهیلا محمدی


پیش بینی رویش علف‌های هرز توق و تاج خروس در ذرت با مدل‌‌های زمان دمایی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 77-90

مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده